Reportážna fotografia

Naše fotoštúdio na vašej akcii.
Postaráme sa o zachytenie všetkých dôležitých momentov z Vašich podujatí. Ponúkame reportážne – dokumentárne fotografovanie firemných, kultúrnych, zábavných alebo športových akcií, pretekov, športových hier. Firemné podujatia ako konferencie, zasadnutia, prezentácie výrobkov/tlačové konferencie, posedenia, večierky. Spoločenské podujatia ako módne prehliadky, plesy, oslavy, divadlo, koncerty, rôzne vystúpenia či súkromné párty, narodeniny atď. Fotografie zachytávajú priebeh celého podujatia alebo vybraných častí. Po nafotení podujatia fotografie graficky spracujeme a odovzdáme napálené na DVD nosiči s potlačou. Fotografie môžu byť vytlačené už priamo na podujatí. Napríklad fotenie účastníkov akcie v kostýmoch, fotenie s hosteskami, spoločné fotenie návštevníkov s rôznymi rekvizitami v „prenosnom ateliéri“, ktorý nainštalujeme priamo v priestoroch vašej spoločnosti!

Cenník:
Cena 69,- EUR/prvá hodina - v cene je fotografovanie eventu a cca. 100 ks fotografií na CD s potlačou – napr. tlačová konferencia.

Cena 100,- EUR - v cene je fotografovanie eventu a cca. 200 ks fotografií na CD s potlačou - napr. módna prehliadka.

Každá ďalšia hodina – 33,- EUR, náklady na dopravu 0,20 EUR/km. Konečnú cenu práce môže ovplyvniť typ podujatia, množstvo záberov a času potrebného na postprodukciu.